Protectia Datelor

Protectia Datelor

QVADRA CONSTRUCTIONS
CONSULTING s.r.l.


Adresa: Bdl. Marasesti, nr. 2B, bl D,
parter, spatiul 3, scara 2
Sector 4, Bucuresti, Romania

Tel: +4-021 337 2227

Fax: +4-021 337 2229
Mobil: +40 (722) 911 159

E-mail:   office@qvadra.ro
Web:     www.qvadra.ro

Facebook: Qvadra Constructions
 

Protecția datelor este importantă pentru noi

Conform cerintelor Regulamentului nr. 679/2016 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, SC Qvadra Constructions&Consulting SRL are obligația de a administra în condiții de siguranță si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care le furnizeaza UTILIZATORII/CLIENȚII săi.

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Protejarea sferei dumneavoastră private în timpul utilizării site-ului nostru web www.qvadra.ro reprezintă pentru noi un aspect extrem de important. De aceea, vă informăm în continuare în detaliu cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Responsabil pentru protecția datelor cu privire la această pagină web este SC Qvadra Constructions&Consulting SRL, B-dul. Mărăsești, nr. 2B, bl D, parter, spațiul 3, scara 2, sector 4, București, România.

La utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, SC Qvadra Constructions&Consulting SRL respectă cu strictețe prevederile legale în vigoare privind protecția datelor conform Regulamentului 679/2016. Dreptul de utilizare a datelor cu caracter personal și a datelor cu caracter anonim revine societății SC Qvadra Constructions&Consulting SRL în limitele prevăzute de lege, cu respectarea drepturilor persoanelor vizate descrise în continuare.

1. Ce informații personale colectăm și cum le folosim?

SC Qvadra Constructions&Consulting SRL colectează numai informații personale în conformitate cu legile aplicabile. Un vizitator on-line transmite, în general, date catre SC Qvadra Constructions&Consulting SRL în următorul scop:

Completare formular de contact – date solicitate: nume,companie, telefon și adresa e-mail.

Temeiul juridic al prelucrării este prevăzut în ,art. 6 alin. (1) litera b) din Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 (RGPD).

2. Cât timp stocăm datele Dvs.?

Datele colectate pentru completarea formularului de contact vor fi stocate timp de 12 luni de la data ultimei accesări.

3. Care sunt drepturile de care beneficiați?

•           Dreptul de retragere a consimțământului;

În situația în care prelucrarea se bazează pe consimțământ, îți poți retrage consimțământul în orice moment și în mod gratuit prin transmiterea unui e-mail pe adresa office@qvadra.ro cu subiectul „retragere consimțământ”.

•           Dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere;

•           Dreptul de a te adresa justiției;

•           Dreptul de acces;

Ai  dreptul de a obține din partea noastră o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care te privesc și, în caz afirmativ, ai dreptul de acces la datele respective.

•           Dreptul la rectificare;

Ai dreptul de a obține de la noi, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care te privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, ai dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

•           Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”);

În situațiile în care (1) datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor, (2) s-a retras consimțământul și nu există un alt temei juridic pentru prelucrare, (3) te opui prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea sau (4) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal, ai dreptul de a obține ștergerea datelor care te privesc, fără întârzieri nejustificate.

•           Dreptul la restricționarea prelucrării;

Ai dreptul de a obține din partea noastră restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri:

(a) contești exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite nouă să verificăm exactitatea datelor;

(b) prelucrarea este ilegală, iar tu te opui ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

(c) nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar tu ni le soliciți pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

(d) te-ai opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din GDPR, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile noastre legitime prevalează asupra drepturilor tale.

•           Dreptul la portabilitatea datelor

Ai dreptul de a primi datele cu caracter personal care te privesc și pe care ni le-ai furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și ai dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea noastră, în cazul în care:

(a) prelucrarea se bazează pe consimțământ în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) sau al articolului 9 alineatul (2) litera (a) din GDPR sau pe un contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR; și

(b) prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

•           Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care te privesc sau te afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

Nu ai acest drept în cazul în care decizia:

(a) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între tine și un operator de date;

(b) este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică operatorului și care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate; sau

(c) are la bază consimțământul tău explicit.

Pentru mai multe detalii despre drepturile dvs. dați click AICI.

3.1. Cum îți exerciți aceste drepturi?

Pentru a-ți exercita drepturile legale, te rugăm să ne contactezi la adresa de e-mail office@qvadra.ro

4. Cine colectează și procesează informațiile dvs.?

Atunci când vizitați site-ul nostru și vi se cere să furnizați informații, veți împărtăși aceste informații doar SC Qvadra Constructions&Consulting SRL. Informațiile introduse în formularele de pe site vor fi trimise la noi numai după ce ați bifat ca sunteți de acord cu tipul datelor colectate, scopurile colectării și durata stocării și ați facut click pe căsuța „DECLAR”.

Datele personale pe care le trimiteți către SC Qvadra Constructions&Consulting SRL ne permit să procesăm mesajele dvs. și să vă oferim asistență pentru serviciile noastre și, dacă doriți, să vă informăm despre noi, despre serviciile oferite, despre oferte promoționale și evenimente speciale.

5. Cu cine putem să vă împărtășim informațiile?

Ca regulă generală, SC Qvadra Constructions&Consulting SRL nu va transmite informațiile dvs. personale unei terțe părți fără permisiunea dvs.

6. Cui vă puteți adresa dacă aveți întrebări referitoare la exercitarea drepturilor dvs. în legătură cu prelucrarea de date cu caracter personal?

SC Qvadra Constructions&Consulting SRL

B-dul. Mărăsești, nr. 2B, bl D, parter, spațiul 3, scara 2, sector 4, București, România
Email: office@qvadra.ro.

+4-021 337 2227

Pe lângă aceasta aveți dreptul de a depune reclamație la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal competentă din București.

ATENȚIE

Putem schimba această Politică de confidențialitate în orice moment. Toate actualizările și modificările prezentei Politici sunt valabile imediat după notificare, pe care o vom realiza prin afișare pe site și/sau notificare pe e-mail.