Construcții

Construcții

Cea mai buna soluție, cea mai solidă construcție!
Parcurgând împreună etapa consultanței, ne apropiem de momentul construirii efective a obiectivului. În cea de-a doua etapă, dedicată ridicării obiectivului, vom implementa pașii mentionați mai jos.

Materiale și tehnologii
Utilizam cele mai performante și inovative tehnologii dublate de materiale la standarde calitative europene. Datorită comenzilor mari lansate către principalii furnizori de materiale, obținem, pentru dumneavoastră, costuri reduse care se vor reflecta în costul total al lucrării. Lucrăm cu furnizori tradiționali, care și-au demonstrat de-a lungul timpului seriozitatea și consecvența care i-a consacrat. Garantăm în acest fel un raport optim calitate – preț – termen de livrare.

Realizarea bugetului
Începând cu faza de proiectare și până la stabilirea materialelor utilizate în șantier va consiliem în realizarea bugetului optim. Tot aici, planificăm structura costurilor și etapele de decontare a lucrărilor. În concluzie, încercăm să vă asigurăm o previziune financiară corectă, iar aceasta va permite o derulare fără întreruperi a proiectului.

Graficul de execuție
Planificarea derulării în timp a proiectelor, concretizată în graficul de execuție, este un element esențial în construcția unui obiectiv. Prin prisma experienței, realizăm grafice de execuție realiste și eficiente care permit o continuitate optimă a lucrărilor executate. Eliminarea timpilor morți reduce costul resurselor alocate și durata de execuție a obiectivului.

Management de Proiect
Fiecare proiect are alocat un Manager de Proiect, inginer constructor cu pregătire și experiența în domeniu, care asigură organizarea și coordonarea eficientă a execuției lucrărilor din șantier. Zilnic, au loc ședințe operaționale în care se discută stadiul realizării proiectului. În urma acestora, dumneavoastră veți primi raportări periodice privind stadiul execuției lucrărilor și respectarea termenelor din planul de execuție.

Programe de asigurare a calității
Derularea operațiunilor de construcții montaj se face în conformitate cu standardele europene și internaționale de calitate. Materialele utilizate în construcția obiectivelor sunt întotdeauna însoțite de certificate de calitate. Utilizăm programe software specializate care ne permit un control direct asupra evoluției proiectului. Completarea cărții tehnice a construcției vă oferă garanția asupra calității materialelor utilizate și respectării normelor profesionale în domeniu.